:: Archívum<< vissza a főoldalra

Kollégiumi pályázati felhívás (felsőbb éveseknek) (2012-04-03 -- 2012-07-01)

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a 2012/2013. tanévre vonatkozó kollégiumi férőhely iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás részleteiről. Az SZTE Kollégiumi Tanácsa 2012. február 29-én tartott ülésén egyhangúlag elfogadta a 2012/2013. tanévre vonatkozó kollégiumi felvételi időpontokat.

A pályázatok benyújtása az alábbi határidőkig lehetséges:

Felsőéves hallgatók kollégiumi felvételi kérelmének beadási határideje:

2012. április 2. 001 – 2012. május 2. 2359. A felvételi döntés ideje: 2012. május 7. 2359

Jogorvoslati kérelem benyújtásának végső időpontja: 2012. május 25. 2359

 

Senior hallgatók kollégiumi jelentkezésének határideje:

2012. június 29. 2359 A felvételi döntés ideje: 2012. július 6.

Jogorvoslati kérelem benyújtásának végső időpontja: 2012. július 21.

(A hallgatók a kollégiumi jelentkezésüket a Kollégium igazgatójánál adják le.)

 

PhD hallgatók jelentkezésének határideje:

2012. június 29. 1200 (PhD hallgatók a kollégiumi jelentkezésüket a Rektori Hivatal 239. sz. szobájában Nádasiné Langó Gabriella főelőadónál adják be.)

A felvételi döntés ideje: 2012. július 6.

Jogorvoslati kérelem benyújtásának végső időpontja: 2012.július 21.

 

Amennyiben rendelkeztek 2011. december 12. vagy azt követően benyújtott lezárt, pontozott általános szociális helyzetfelmérő  adatlappal, abban az esetben – amennyiben szociális helyzetetek nem változott - nem szükséges új helyzetfelmérési adatlapot kitöltenetek, csak a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlapot szükséges csatolnotok az általános szociális helyzetfelmérőhöz kapcsolódó űrlapként a megadott határidőn belül, javasoljuk azonban, hogy az űrlapokat minél hamarabb véglegesítsétek, hiszen ez a határidő ténylegesen végleges; a szubjektív pontok elleni fellebbezést is eddig a határidőig lehet leadni, valamint elutasított pályázatot is eddig a határidőig lehet újra beadni.

Kollégiumi férőhelyre csak azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek általános szociális helyzetfelmérés pontszámmal vagy elfogadott, elutasított, feldolgozás alatti vagy piszkozat státuszban lévő általános szociális helyzetfelmérő beadvánnyal. Az „Általános szociális helyzet felmérési adatlap” című űrlap kitöltése után csatoltan adható be a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap. Tehát nem feltétele a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap benyújtásának a lezárt pontozott általános szociális helyzetfelmérési adatlap, csupán beadottnak, véglegesítettnek kell lennie. (lehessen hozzá csatolni)

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy az eljárás során egyes részekre nézve megváltozott az elfogadható igazolások listája, amelyet mind a részletes „kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások listája” dokumentum, mind az űrlap adatmezői mellett található „i” megjelölésű információs ikonok révén megismerhettek.

Az elfogadható igazolások listáját az alábbi linken éritek el: www.ehok.u-szeged.huAz eljárás során változatlan:

                                                                                                                                  

- Kollégiumi férőhelyre azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek általános szociális helyzetfelmérés pontszámmal és nyújtottak be Kollégiumi felvételi kérelem című kérelmi adatlapot

                         
- a kérelmek beadása továbbra is az ETR nyitóoldaláról is elérhető MODULO (https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx) felületen keresztül történik;

                        

- a kérelem mellékletét képező igazolások feltöltése szintén elektronikusan történik, a szkennelt másolatoknak a MODULO-ba történő feltöltésével

 

- a kérelmek feldolgozása előre meghatározott pontrendszerre épül;

 

- a szociális helyzetfelmérés pontrendszere továbbra is három részből, jövedelemtől függő és jövedelemtől független előre meghatározott pontrendszer szerinti részekből, valamint mérlegelésen alapuló - az elbíráló megítélésétől függő - szubjektív részből áll;

 

- az ún. előnyben részesített hallgatók pályázata a nem előnyben részesített hallgatókéval azonos pontrendszer szerint kerül továbbra is feldolgozásra.

Kollégiumi férőhely iránt benyújtott pályázat eljárásának menete:

1. lépés: Általános szociális helyzetfelmérő lap kitöltése és az ezzel kapcsolatos eljárás

(Kollégiumi férőhelyre ugyanis csak azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendelkeznek általános szociális helyzetfelmérés pontszámmal vagy elfogadott, elutasított, feldolgozás alatti vagy piszkozat státuszban lévő általános helyzetfelmérő pályázattal.)

2. lépés: A Kollégiumi férőhely iránti kérelem benyújtása.

(A pályázat kiírását követően lényegében annyi a feladatotok, hogy szintén a MODULO-ban kitöltitek azt az űrlapot, amire pályázni szeretnétek. A „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap kitöltésével.)

3. lépés: Kollégiumi férőhely iránt beadott kérelem esetében a pontszámotok meghatározása után a Kollégiumi Bizottság dönt a felvételről.


A pályázat feldolgozási állapota, eredménye (pontszáma) a MODULO-ban megtekinthető. 

  A pályázati rendszer lényege tehát, hogy elsőként egy általános szociális helyzetfelmérő pályázatot kell kitöltenetek, amely egyfajta “törzspályázat” lesz, amelyre a félév során több más pályázat épül. (pl.: kollégiumi férőhely várólistájára, rendszeres szociális ösztöndíjra való jelentkezés)


Az általános szociális helyzetfelmérés menete:

            

Be kell lépnetek a MODULO-ba és ki kell töltenetek az EHÖK nevű irodában található „Általános szociális helyzet felmérési adatlap”-ot.

 

Az űrlap, a pályázati kiírás, a pontrendszer és a szükséges igazolások listájának megtekintésére, valamint az űrlap kitöltésére és a pályázat benyújtására a fenti táblázatban összefoglalt határidőkig van lehetőség.

                 

A pályázat kitöltése során a pályázati rendszerben a „kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások listája” dokumentum és az űrlap adatmezői mellett található„i” megjelölésű információs ikonok alapján győződhettek meg arról, hogy milyen igazolásokra lesz szükségetek az általatok megadott adatok alapján. A kért igazolások elektronikus formában, a dokumentumok szkennelt másolatának MODULO-ba történő feltöltésével csatolhatók az űrlaphoz. A szkennelés színesben és / vagy fekete-fehérben (színes és fekete-fehér, vagy vegyes színű is elfogadható) és legfeljebb feltöltött dokumentumonként 1MB méretben fogadható el, ezen túlmenően azonban (technikai okokból) JPG és / vagy PDF formátumban történhet; a könnyebb feldolgozás érdekében azonban kérünk Benneteket, hogy lehetőség szerint egyoldalas igazolás esetében JPG (JPEG kép file), többoldalas igazolás esetében a PDF (Portable Document dokumentum file) formátumot használjatok. A szkennelt dokumentumok feltöltése igazolás típusonként külön-külön (az űrlap szerinti igazolás típus melletti „Fájl feltöltés” gomb használatával) történik; az ezzel ellentétes eljárás, különösen az összes igazolás egyetlen (nagyméretű, “közös”) szkennelt dokumentumban történő feltöltése (amely a pályázat rendeltetésszerű elbírálását nagymértékben akadályozza) formai hibának minősül. (Elviekben egyébként ennek a hibának az elkövetését már önmagában az 1M méret korlátozás is valamilyen szinten megakadályozza).

 

A hallgatónak a szkennelt dokumentumok eredeti példányával rendelkeznie kell, amelyet a hallgató az érintett félév során és azt követően öt éven belül bármikor az elbírálásban / ellenőrzésben részt vevő kérésére köteles eredeti példányban bemutatni és rendelkezésre bocsátani.

 

A pályázat kitöltése során bármikor eldönthetitek, hogy dolgoztok még a pályázatotokon (egyéb igazolásképeket csatoltok, egyéb közlendőtök van stb.), ekkor “piszkozatként” elmenthető a pályázat, vagy véglegesítitek azt.

 

A véglegesítésre és magára az általános szociális helyzetfelmérésre illetve a csatolt adatlap beadására rendelkezésre álló végső határidő:

Felsőéves hallgatók esetében:

2012. április 2. 001 – 2012. május 2. 2359.     A felvételi döntés ideje: 2012. május 7. 2359

jogorvoslati kérelem benyújtásának végső időpontja: 2012. május 25. 2359

                            

Senior hallgatók kollégiumi jelentkezésének határideje:

2012. június 29. 2359                  A felvételi döntés ideje: 2012. július 6.

jogorvoslati kérelem benyújtásának végső időpontja: 2012. július 21.

 

PhD hallgatók jelentkezésének határideje:

2012. június 29. 1200 (PhD hallgatók a kollégiumi jelentkezésüket a Rektori Hivatal 239. sz. szobájában Nádasiné Langó Gabriella főelőadónál adják be.)

A felvételi döntés ideje: 2012. július 6.

jogorvoslati kérelem benyújtásának végső időpontja: 2012. július 21..

 

Miután véglegesítettétek-befejeztétek a pályázatot, az elveszíti “piszkozat” státuszát és “végleges” státuszba kerül (a véglegesítés tehát – a fentiek szerint is – elkerülhetetlen feltétele a beadásnak). Ezután a pályázati felületen lefut egy program, amely (technikai értelemben véve) részben ellenőrzi, hogy az adatlapot megfelelően töltöttétek-e ki, és amennyiben eleve valamilyen technikai jellegű hiba van a kitöltésben, a program elutasítja a pályázat véglegesítését, a státuszát “piszkozatra” állítja és további javításra visszaküldi Nektek. (A rendszer megbízható, helyes működéséhez engedélyezni kell a felugró ablakokat!)

Ha a program technikailag mindent rendben talál, az nem jelenti a pályázat érdemi elfogadását, de megkezdődik a pályázat elbírálása (ellenőrzése). A beadott pályázat már nem módosítható, azon már kizárólag a pályázat elbírálói rögzíthetik az elbírálásra vonatkozó adatokat. Az elbírálásnak (ellenőrzésnek) három féle eredménye lehet, amelyeket a MODULO-ban lehet megtekinteni.

        a) Még nincs döntés (Feldolgozás alatti)

Ebben az esetben az elbíráló még nem ellenőrizte a megadott adatokat és a hozzájuk tartozó igazolásokat, és a pályázatot a rendszer még nem dolgozta fel (“még nincs lepontozva”); kérünk Benneteket, hogy később újra ellenőrizzétek pályázatotok állapotát.

        b) A pályázat elfogadva, megjelenik a pontszámotok (Lezárt, pontozott)

Ekkor az elbíráló ellenőrizte a pályázatot, formailag rendben találta azt, és az automatikus valamint a szubjektív pontok is kiszámításra kerültek – a pályázat ezzel lezárt állapotba kerül, a későbbiekben már nem módosítható. Amennyiben a pontszámmal esetleg nem értetek egyet, fellebbezés benyújtására van lehetőségetek. Mivel a pontrendszer előre meghatározott, és az egyes pontszámok hozzárendelése algoritmus alapján történik, fellebbezni csak a szubjektív pontszám ellen lehet.

(Jogszabály, szabályzati rendelkezések megsértése alapján jogorvoslati kérelem benyújtására a későbbiekben, az első fokú határozat ellen van helye.)

A fellebbezés szintén elektronikusan, a MODULO-ban történik, a „Szubjektív pontok elleni fellebbezés” nevű csatolt adatlappal. (A határidő itt is a fentiek szerinti végleges határidő)Az elbírálónak mérlegelési lehetősége lesz arra, hogy – a megadott határokon belül – emelje vagy csökkentse a szubjektív pontjaitok számát, így a végleges pontjaitok száma is változhat.

        c) A pályázat nincs elfogadva (el van utasítva)

Ebben az esetben - egymás után - a következők történnek:

1) a MODULO-ban a pályázat státusza visszakerül “piszkozatba”, de az előzetesen beírt adatok és feltöltött igazolások megmaradnak, tehát nem kell újból a teljes pályázatot kitöltenetek;

2) a MODULO e-mailben értesítést küld számotokra, hogy az adott beadványon módosítanotok kell

3) az elutasítás konkrét okát a MODULO-ban tekinthetitek meg szöveges formában.

Az elutasított pályázatot (és csakis az elutasított pályázatot, tehát a feldolgozás alatt állót vagy az elfogadottat nem) ezt követően újra be lehet adni (a határidő továbbra a fentiekben részletezett időpontig) és az ilyen módon újra beadott pályázat ugyanúgy a fentiek szerint kerül feldolgozásra, stb., és a fentiek szerinti eredménnyel (még nincs döntés / elfogadva / elutasítva) járhat. Az esetlegesen ismételten elutasított pályázatot (tetszőleges alkalommal) újra be lehet adni (természetesen kizárólag a megadott határidő előtt); az egyetlen korlátozás az erre előzetesen megszabott határidő.

A határidő lejárta után megkezdődik a még el nem bírált pályázatok (akár “ első” pályázatok, szubjektív pontok elleni fellebbezések, elutasítást követően újonnan leadott pályázatok) elbírálása. Ezt követően (amennyiben a pályázat elfogadásra kerül) rendelkeztek majd egy szociális helyzet pontszámmal, amely pontszám a félév során minden szociális alapú támogatásnál a Ti pontszámotok lesz (tehát ugyanebben a félévben a későbbiekben eseti szociális ösztöndíj támogatás, kollégium igénylés, stb. esetén is ugyanez a pontszám kerül figyelembevételre). A pontszámotok megállapítását követően tud a Kollégiumi Tanács  döntést hozni a felvételetekkel kapcsolatban.
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Oktatási rektorhelyettes

 
<< vissza

2020. augusztus 15. Szombat
Mária napja

Aktuális információk

VÁRÓLISTA

Archívum megtekintése

 

© Herman Ottó Kollégium 2020, Szeged