:: Archívum<< vissza a főoldalra

pályázati felhívás (2010-02-02 -- 2010-03-02)

SZTE Ösztöndíj Alap Pályázati felhívás A Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozást támogató Szegedi Universitasért 2007 Alapítványa, valamint a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány csatlakozva a Magyar Rektori Konferencia Plénuma által létrehozott Ösztöndíjalap Programhoz nyílt pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem hátrányos szociális helyzetű tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatói számára. 

Az ösztöndíjra az SZTE azon hátrányos szociális helyzetű hallgatói nyújthatnak be pályázatot, akik tanulmányaikat kiváló eredménnyel teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben folytatják, jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat elbírálásakor értékelésre kerül a)  tanulmányi eredmény,b) szakmai területen végzett kimagasló munka, így különösen OTDK helyezés, konferencia előadás, megjelent publikációk, demonstrátori tevékenységc) a hallgató szociális helyzete Pályázni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, hozzájáruló nyilatkozat aláírásával, valamint a szükséges mellékletek csatolásával lehet. A pályázati adatlap a Hallgatói és közkapcsolati igazgatóság honlapjáról http://www2.u-szeged.hu/hallgig/ tölthető le a pályázati felhívással együtt.

A pályázatokat a Hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettesi hivatalba (Honvéd tér 6.), Nádasiné Langó Gabriella részére kell papír alapon benyújtani legkésőbb 2010. február 26. napjáig.

A karok rangsorra vonatkozó, a karról ösztöndíjban részesíthető hallgatók személyére tett részletes indokolással ellátott javaslata alapján az ösztöndíjak odaítéléséről a Szegedi Universitasért 2007, valamint a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma dönt. A kuratóriumok döntésüket zárt ülésen hozzák, mellyel szemben jogorvoslatnak nincs helye. A beérkezett pályázatok, illetve a karok által felállított rangsorra tett javaslat a Szegedi Universitasért 2007 kuratórium iktatásában marad. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a 2009/2010. tanévben a felsőoktatási intézmény aktív státuszú hallgatója legyen. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Támogatásként mindösszesen 3.000.000,- Ft kerül odaítélésre.

A támogatások átutalására legkésőbb 2010. június végéig kerül sor.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. Az Ösztöndíj hátteréül a Magyar Rektori Konferencia Plénumának 2009. szeptember 23-i határozata szolgál. Prof Dr. Rácz BélaSzegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke Prof. Dr. Badó AttilaSzegedi Universitasért 2007 Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

 
<< vissza

2020. május 26. Kedd
Fülöp, Evelin napja

Aktuális információk

VÁRÓLISTA

Archívum megtekintése

 

© Herman Ottó Kollégium 2019, Szeged