:: in memoriam<< vissza a főoldalra

MEGYERI ÁRPÁDNÉ
(1946-2006)

Almási Tibor: Megyeri Árpádné emlékezete

Hetek teltek már el azóta, hogy egy késő téli, kora tavaszi hét végén szétszaladt a gyászhír: meghalt Megyery Árpádné, a Szegedi Tudományegyetem Herman Ottó Kollégiumának egykori igazgatója, legendás kollégiumi tanára. Az azóta eltelt kéthavi idő mit sem csillapított a hihetelennek tűnő hír keltette erői döbbeneten. Pedig munkatársai, egyetemi környezete, kollégiumának, diákközössége, előtt régóta nem volt titok súlyos betegsége. Látnunk kellet erői gyengülését, fogyatkozását, küzdelmét a testét gyötrő fájdalmakkal, és mégis akik ismerték nagy küzdő természetét, kilátástalan helyzetekben is állhatatos ellenállását, egyéniségének életigenlő derűjét, vert helyzetekben is mindig reményt ébresztő példáját adta -, most is felül fog kerekedni a bajokon.

Megyery Árpádné a Herman Ottó Kollégium létesítésének kezdte, 1972 óta ezen intézmény szolgálatában működött. Mint frissen végzett matematika-fizika szakos tanár kezdte meg Kozma László egykori igazgató mellett kollégiumi tanári munkásságát. Ők ketten alakították ki a Herman-kollégium jellegzetes, elsősorban TTK-s ízeket hordozó arculatát, legtöbb, azóta hagyománnyá nemesült rendezvényét. Tíz év kollégiumi tanárkodás után ő vette át az igazgatói tisztséget, amelyét, azután 22 éven át töltött be. Irányításával az egyetem Herman Ottó Kollégiuma országosan elhíresült, kitűntető címekkel is többször elismert kollégiummá vált. Vezetése alatt a Herman-kollégium egyszerre hordozott nagyon határozott karakter – amelyet mindig büszke öntudattal képviseltek lakói-, és nagyfokú toleranciát, nyitottságot, befogadó készséget a falai között élő megannyi igazi egyéniség, eredeti tehetség ezernyi eltérő vonása, egyedi árnyalata iránt. Megyery Árpádné számon is tartotta volt kollégistái minden komolyabb teljesítményét, kutatási eredményeiket, életpályájukon elért sikereiket!

Kapcsolata számtalan esetben évtizedeken át fennmaradt a kollégium egykori lakóival. Ahogyan a generációk követték egymást a kollégiumban, Ő úgy volt képes folyamatos megújulásra, megcsontosodottságot semmiben sem árult el magáról. Ha a pedig a helyzet úgy kívánta, szervezésben, igazgatásban, szabályozásban, rendkívüli problémák gyors és határozott megoldásában ugyancsak példaszerű meghatósággal járt el mindig.

Hiányára gondolva az elárvultság fájdalmas érzése keríti ma hatalmában az embert a Herman-kollégium kapcsán. Elvesztésén közvetlen családtagjai mellett mélyen és sokáig bánkódnak közvetlen munkatársai, a szegedi egyetemi társadalom kiterjedt köre, mindenekfölött pedig a gondjukat viselt mai és egykori hermanosok népes tábora.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Almási Tibor, Az SZTE Bölcsészettudományi Karának dékánja

 

2020. február 22. Szombat
Gerzson napja

Aktuális információk

VÁRÓLISTA

Archívum megtekintése

 

© Herman Ottó Kollégium 2019, Szeged